1. Liberale ideologen (1)

Het liberalisme is de oudste ideologische strekking in de geschiedenis. Tal van filosofen, schrijvers en politici verdedig(d)en humane waarden met betrekking tot vrijheid, rechtvaardigheid en vooruitgang. Ze keerden zich tegen dogmatisme, extremisme en totalitarisme. Ze kwamen op voor gelijkberechtiging en verdraagzaamheid. Ze streefden naar de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van en het zelfbeschikkingsrecht voor elke mens. In deze eerste les krijgen de deelnemers een overzicht van de belangrijkste liberale denkers in de geschiedenis. Daarna wordt dieper ingegaan op de ideeën van John Locke inzake de vrijheidsrechten van het individu, de visie van Adam Smith op het belang van de vrijhandel, en de verdediging van John Stuart Mill van het recht op vrije meningsuiting.

Programma:

  • 09u00-10u00: Ontvangst en kennismaking
  • 10u00-11u30: De Liberale Canon – Dirk Verhofstadt (UGent)
  • 11u30-13u00: John Locke – Patrick Stouthuysen (VUBrussel)
  • 13u00-13u30: Lunch
  • 13u30-15u00: Adam Smith – Lode Vereeck (UHasselt)
  • 15u00-16u30: John Stuart Mill – Patrick Loobuyck (UAntwerpen)
  • 16u30-17u00: Brainstorming
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page