10. Migratie en inburgering

Het liberalisme staat positief tegenover migratie. Maar onder welke voorwaarden en binnen welke nationale en Europese grenzen kan en mag dit gebeuren? In een eerste lezing wordt dieper ingegaan op het Asiel- en Migratiebeleid van de EU. Zouden Europa en de lidstaten baat hebben bij een soort Green-Card systeem? Hoe moet de overheid omgaan met de toenemende diversiteit binnen de multiculturele en multireligieuze samenleving? En wat zijn de rechten en plichten van de nieuwkomers?

Programma:

  • 09u30-10u00: Ontvangst
  • 10u00-11u30: Europees Asiel- en Migratiebeleid – Hilde Vautmans (ALDE)
  • 11u30-13u00: Een Europees Green-Card-systeem – Philippe De Backer (staatssecretaris en gewezen Europarlementslid)
  • 13u00-13u30: Lunch
  • 13u30-15u00: Neutraliteit van de overheid – Dirk Verhofstadt (UGent)
  • 15u00-16u30: De plicht tot inburgering – Assita Kanko (MR)
  • 16u30-17u00: Brainstorming
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page