2: Liberale ideologen (2)

In deze tweede les wordt dieper ingegaan op de ideologische visie van de Belgische econoom Gustave de Molinari die het verschil benadrukte tussen het liberalisme enerzijds en het conservatisme en socialisme anderzijds. Verder wordt dieper ingegaan op het werk van de Oostenrijkse filosoof Karl Popper, de Oostenrijkse filosoof Friedrich Hayek en de Amerikaanse filosoof John Rawls. Deze les toont de grote verscheidenheid aan binnen het liberale denken over de rol van de overheid op het economische domein.

Programma:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page