3. De liberale ideologie

In deze derde les wordt eerst het onderscheid gemaakt tussen het liberalisme en de andere ideologieën. In welke mate verschilt het liberalisme van het socialisme, het conservatisme en de christendemocratie, het ecologisme, het nationalisme en het populisme. Daarna wordt specifiek ingegaan op de ontwikkeling van het liberale gedachtegoed en de liberale partijen in België. Verder gaat de aandacht naar het belang van het vrije marktdenken aan de hand van liberale economen en het belang van het engagement van elke burger in onze samenleving vanuit een liberale visie.

Programma:

  • 09u30-10u00: Ontvangst
  • 10u00-11u30: De Liberale Ideologie – Dirk Verhofstadt (UGent)
  • 11u30-13u00: Liberalisme in België – Patrick Stouthuysen (VUBrussel)
  • 13u00-13u30: Lunch
  • 13u30-15u00: Het belang van de vrije markt – Lode Vereeck (UHasselt)
  • 15u00-16u30: Nieuwe vrijheid – Gwendolyn Rutten (Open Vld)
  • 16u30-17u00: Brainstorming
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page