4. Liberalisme en economie

In deze vierde les onderzoeken we de relatie tussen het liberalisme en de economie. De vrije markt en het vrij initiatief staan centraal in het liberalisme. Maar kent de vrije markt grenzen en zo ja, wat zijn die grenzen dan ook? Ons land kent een verpletterende belastingsdruk. Hoe kunnen we die verminderen of rechtvaardiger verdelen over de bevolking? Wat is het beste belastingsstelsel dat overeenstemt met onze vrijheid en rechtvaardigheid? Hoe hoog mogen lonen en bonussen zijn? Bestaat er een financiële ethiek? En op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen aan de slag gaan? Hoe organiseren we een dynamische arbeidsmarkt? Daarbij wordt steeds nagegaan wat de rol van de overheid is en in welke mate ze al dan niet mag tussenkomen in het economisch proces.

Programma:

  • 09u30-10u00: Ontvangst
  • 10u00-11u30: De limieten van de markt – Paul De Grauwe (LSE)
  • 11u30-13u00: Een eerlijk belastingstelsel – Lode Vereeck (UGent)
  • 13u00-13u30: Lunch
  • 13u30-15u00: Fiscaliteit en ethiek – Ivan Van de Cloot (Itinera)
  • 15u00-16u30: Een dynamische arbeidsmarkt – Jan Denys (Randstad)
  • 16u30-17u00: Brainstorming
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page