11. Milieu en energie

Wat is het liberale antwoord op de milieu- en energieproblematiek? In een eerste lezing wordt ingegaan op de noodzaak aan duurzame ontwikkeling. Verder wordt de relatie tussen ons milieu en onze gezondheid besproken. Onze energievoorziening staat onder druk. Hoe kunnen we die veilig stellen? Is de ontginning van schaliegas een mogelijk antwoord op een duurzame energievoorziening?

Programma:

  • 09u30-10u00: Ontvangst
  • 10u00-11u30: Duurzame ontwikkeling – Kristof Schreurs (Studiecentrum Albert Maertens)
  • 11u30-13u00: Milieu en gezondheid – Nik Van Larebeke (UGent)
  • 13u00-13u30: Lunch
  • 13u30-15u00: Energiebevoorrading – Johan Albrecht (UGent)
  • 15u00-16u30: Energiebeleid voor de toekomst – Willem-Frederik Schiltz (Open Vld)
  • 16u30-17u00: Brainstorming
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page