7. Liberale ideologen (3)

Deze masterclass begint met een bespreking van enkele filosofen en economen die een impact hadden op het liberale gedachtegoed. Spinoza maakte een einde aan de gedachte van een gepersonaliseerde God. Thomas Paine formuleerde als eerste de universaliteit van de rechten en vrijheden van elk individu. Alexis de Tocqueville wordt algemeen beschouwd als de theoretische grondlegger van het moderne politiek liberalisme. En Ricardo paste de principes van Adam Smith toe maar verfijnde ze voor een beter handeldrijven tussen diversen landen. 

Programma:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page