8. Liberale ideologen (4)

In deze achtste les wordt dieper ingegaan op de ideologische visie van Isaiah Berlin en zijn onderscheid tussen de positieve en negatieve vrijheid. Welke weg moeten we kiezen? Verder staan we stil bij Milton Friedman en zijn impact op het hedendaagse liberalisme. Hetzelfde met James Buchanan en zijn Public Choice-theorie. Tenslotte staan we stil bij de ideeën van de filosofen Amartya Sen en Martha Nussbaum en het pleidooi voor de ‘capability approach’. Wat zijn de grensgebieden van het recht? Hebben gehandicapten evenveel rechten als anderen? En wat doen we met mensen die nauwelijks middelen hebben? Hoe lossen we dat vanuit een liberale visie op?

Programma:

  • 09u30-10u00: Ontvangst
  • 10u00-11u30: Milton Friedman – Boudewijn Bouckaert (UGent)
  • 11u30-13u00: Isaiah Berlin – Patrick Loobuyck (UAntwerpen)
  • 13u00-13u30: Lunch
  • 13u30-15u00: James Buchanan – Andreas Tirez (Liberales en CREG)
  • 15u00-16u30: Amartya Sen & Martha Nussbaum – Yvonne Denier (KULeuven)
  • 16u30-17u00: Brainstorming
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page