Brice De Ruyver

Brice De Ruyver is gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Hij is verbonden aan de vakgroep Crimininologie, Strafrecht en Sociaal recht.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page