About Ellen Brits

Posts by Ellen Brits:

Johan Albrecht

Johan Albrecht studeerde aan de universiteiten van Gent en Oxford en behaalde aan de Gentse Universiteit een doctoraat in de milieueconomie. Hij doceert milieu-economische vakken aan de Universiteit Gent. Ook is hij senior fellow bij het Itinera Institute.

Tinneke Beeckman

Tinneke Beeckman behaalde een doctoraat moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel werkt ze als freelancer. Ze schrijft en geeft lezingen over thema’s zoals filosofie, politieke filosofie en maatschappij, praktische filosofie en levenskunst

Boudewijn Bouckaert

Boudewijn Bouckaert is een Belgisch hoogleraar in de rechtsgeleerdheid. Voor LDD zetelde hij tussen 2009 en 2014 in het Vlaams Parlement. Boudewijn Bouckaert is voorzitter van de denktank Libera!. Sinds november 2012 is hij emeritus van de Universiteit Gent.

 

Philippe De Backer

Philippe De Backer is een politicus voor Open Vld. Hij is doctor in de Biotechnologie en is sinds september 2011 Europees parlementslid. In 2016 werd hij staatssecretaris in de federale regering bevoegd voor de strijd tegen sociale fraude, privacy en de Noordzee.

Paul De Grauwe

Paul De Grauwe is professor aan de Londen School of Economics. Hij studeerde Economie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doctoreerde in 1973 aan de Johns Hopkins University in Baltimore.

Yvonne Denier

Yvonne Denier studeerde Filosofie en Toegepaste Ethiek aan KULeuven. Ze behaalde een doctoraat in de Filosofie. Yvonne Denier is verbonden aan ‘Centre for Biomedical Ethics and Law’.

 

Brice De Ruyver

Brice De Ruyver is gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Hij is verbonden aan de vakgroep Crimininologie, Strafrecht en Sociaal recht.

Erwin Devriendt

Erwin Devriendt studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is Algemeen Directeur & Afgevaardigd Bestuurder van vzw Solidariteit voor het Gezin.

Assita Kanko

Assita Kanko is politica voor de MR en kernlid van de denktank Liberales. Ze behaalde een Master in de Internationale Politiek.

Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KULeuven en moraalwetenschappen aan de UGent. Patrick Loobuyck is doctor in de moraalwetenschappen. Momenteel is hij hoofddocent Levensbeschouwing aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is daar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis. Verder is hij ook gastdocent aan de UGent waar hij politieke filosofie doceert.