6. Liberalisme en de vergrijzing

De vergrijzing neemt toe. Wat zijn daar de oorzaken en de gevolgen van? Op welke manier kunnen we de pensioenen in de komende decennia betaalbaar houden? Wat is de politieke realiteit? Is het mogelijk om iedereen wat langer te laten werken en de pensioenleeftijd op te trekken? Hoe organiseren we op een liberale manier de solidariteit tussen de werkenden en de niet-actieven in de samenleving? (meer…)