Sprekers

Bart Somers

Bart Somers studeerde Rechten aan de KULeuven. Sinds 2001 is hij burgemeester van Mechelen. Van 2004 tot 2009 was hij voorzitter van Open Vld. In de periode 2003 – 2004 was hij minister-president van de Vlaamse Regering.

Patrick Stouthuysen

Patrick Stouthuysen is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de VUB. Zijn specialisaties zijn: politieke ideologie, politieke structuren (Europa) en stedelijk beleid.

Andreas Tirez

Andreas Tirez studeerde economie aan de KULeuven en was vijf jaar voorzitter van Liberales.  Momenteel is hij er actief als kernlid. Zijn economieblog wordt gretig gelezen en regelmatig verschijnen zijn opiniestukken in de geschreven pers.

Jan Van Cauwenberghe

Jan Van Cauwenberghe is medewerker van het Studiecentrum Albert Maertens, de studiedienst van Open Vld. Hij is de specialist sociale zaken en pensioenen.

Ivan Van de Cloot

Ivan Van de Cloot is Executive Professor economie aan de Universiteit Antwerpen Management School en heeft een column in de Tijd. Hij is hoofdeconoom van de denktank Itinera.

Piet Van De Craen

Piet Van De Craen studeerde Germaanse talen en neurolinguïstiek. Hij is voltijds hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij Nederlandse taalkunde en algemene taalkunde doceert.

Nik Van Larebeke

Nik Van Larebeke is arts van opleiding. Hij werkt als kankerpreventiespecialist aan de Universiteit Gent. Van Larebeke was woordvoerder van het Steunpunt Milieu en Gezondheid.

 

 

Walter Van Steenbrugge

Walter Van Steenbrugge is advocaat, strafpleiter en auteur. Van Steenbrugge is oprichter van het advocatenkantoor ‘Van Steenbrugge en Partners’. Hij studeerde aan de Universiteit van Gent.

 

Hilde Vautmans

Hilde Vautmans is Europees parlementslid voor Open Vld sinds 2014. Ze werd voor het eerst verkozen in 2003 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarvoor werkte ze op het kabinet van premier Verhofstadt.